• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Retour sturen

Retouren & Herroepingsrecht
MijnWijnPlein.nl staat achter haar producten. Mocht je desondanks niet tevreden zijn over het artikel, dan kan je deze zonder opgaaf van reden retourzenden. Dit moet wel binnen 14 kalenderdagen gebeuren en met inachtneming van onze algemene voorwaarden.

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Het is hierbij belangrijk dat het product nog ongebruikt en compleet (dus in volledige nieuwstaat) is en in de originele of deugdelijke verpakking zit. Beschadigde of onvolledige producten kunnen wij helaas niet terugnemen. Bij het retour sturen van alle geleverde artikelen/producten horende bij de zelfde bestelling krijg je het volledige aankoopbedrag terug inclusief de verzendkosten. Enkel de kosten voor retour zenden zijn voor eigen rekening.

Gebruiken het formulier: Modelformulier voor herroeping.
Om gebruik te maken van dit recht vragen wij je het volgende formulier in te vullen (klik hier). Je kunt dit formulier per e-mail sturen naar onze klantenservice

Uitzondering van Retouren
Het is hierbij belangrijk dat het product nog ongebruikt en compleet (dus in volledige nieuwstaat) is en in de originele of deugdelijke verpakking zit. Beschadigde of onvolledige producten kunnen wij helaas niet terugnemen. bij retour sturen van producten krijg je het volledige aankoopbedrag terug.

Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling en/of verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn.  

Indien je zonder aankondiging een product retourneert, kan MijnWijnPlein.nl niet garanderen dat deze producten correct worden ontvangen. MijnWijnPlein.nl accepteert in principe geen onverwachte leveringen. MijnWijnPlein.nl is in zo’n geval niet verantwoordelijk voor schade of verzendkosten aan de zijde van de Koper.

Producten die bedoeld zijn voor consumptie en snel kunnen bederven of verouderen kunnen niet door de Ondernemer worden teruggenomen en vallen buiten het herroepingsrecht.

Producten die bedoeld zijn voor consumptie en aangebroken zijn en/of anderszins zijn geopend, kunnen niet door MijnWijnPlein.nl worden teruggenomen en vallen buiten het herroepingsrecht.

De Koper is verplicht om te controleren of de bij hem thuis bezorgde producten voldoen aan zijn bestelling. Indien dit niet het geval is dient de Koper binnen 14 dagen de tekortkoming van de levering per e-mail aan MijnWijnPlein.nl te melden onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van de e-mail. De e-mail dient een duidelijke uiteenzetting te bevatten van de reden waarom de ontvangen levering niet voldoet. 

In het geval dat een levering niet voldoet aan de bestelling behoudt MijnWijnPlein.nl zich het recht voor een of meer geleverde producten te vervangen door een ander of nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. MijnWijnPlein.nl neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening. 

Verkeerd of beschadigd artikel
Wij proberen je bestelling altijd onbeschadigd en netjes bij af te leveren. Heb je een verkeerd artikel of een beschadigd artikel ontvangen neem dan contact op met onze klantenservice. In overleg met jou zal MijnWijnPlein altijd proberen tot een bevredigende oplossing te komen. 

Ook bij andere klachten kun je terecht bij onze klantenservice. Stuur een mail naar onze klantenservice en vermeld duidelijk de klacht en de eventuele oorzaak van de klacht. Schade? Stuur altijd foto's mee van de schade. 

Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging.

Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar (naam webshop) bij is  aangesloten.  Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).